Şirket İçi İletişim

Şirket İçi İletişim

Şirketlerin sürdürülebilir başarıyı yakalamaları sahip oldukları insan kaynağını her yönden değerlendirerek yönetmekten geçmektedir. Bu gerçekle TAB Gıda olarak, tüm İnsan Kaynakları süreçlerini yenileyen şirketimizde son yıllarda farklı bir oluşum ile çalışanlarımıza ulaşmaya başladık. İç iletişim olarak adlandırılan bu oluşumun tam olarak faaliyet alanı şirket çalışanlarıdır.

Kurulduğu ilk günden bugüne, hem yurt içi hem de yurt dışı büyüme hızıyla binlerce çalışana istihdam yaratan bir organizasyonda iç iletişimin kesintisiz, çift yönlü ve sağlıklı olarak sağlanması son derece önemlidir. Yaşadığımız yüzyılın teknolojik kazançları da bu konuda bize büyük katkı sağlamaktadır. Her türlü iletişim kanalının kullanıldığı iç iletişim çalışmalarımız, sadece bir departmanı değil, tüm organizasyonu kapsayan oldukça geniş yelpazeye sahip etkinliklerden oluşmaktadır.

Şirket içerisinde tüm organizasyonumuzu kapsayan en etkili iletişim kanalımız, her üç ayda bir yayınlanan TAB Bülten adını verdiğimiz iç iletişim dergimizdir. Ağırlıklı olarak restoran ekiplerimizin gerek restoran içi gerekse iş dışında gerçekleştirdikleri her türlü etkinliğe yer verilen dergimizde, özellikle üst yönetimimize ait güncel haber ve röportajlara da yer verilmektedir.

İletişim kurarken bunun çift yönlü olması gerektiği düşüncesiyle tüm çalışanlarımızın ulaşabileceği hem yazılı hem de sözlü iletişim imkanı sunan iki ayrı iletişim ağına sahibiz. "Paylaşım noktamız" ve "Etik Hat" adıyla tanınan bu iletişim ağlarında çalışanlarımız istek, öneri ya da şikâyetlerini ister kapalı isterlerse açık bir şekilde paylaşabilmekteler. Paylaşımlarının şeffaf bir bakış açısıyla değerlendirileceğini bildikleri bu sistemlere iletilen her türlü soruya düzenli olarak da cevap verilmektedir.

Özellikle üst ve orta düzey yöneticilerinin her yıl düzenli olarak bir araya geldiği Operasyon Toplantıları organize etmekteyiz. Tüm yılın değerlendirildiği toplantılarda ağırlıklı olarak üst yönetim tarafından yeni yıl hedefleri ve stratejileri anlatılmaktadır. Böylece tüm çalışanlarımıza en doğru bilgiyi, en doğru kaynaklardan ulaştırmaya çalışmaktayız.

Çalışan oranı %90 genç kuşaktan oluşan bir şirket olarak, iç iletişimde sosyal medya kanallarını da etkili olarak kullanmaktayız. Böylece hem çok sayıda çalışana hem de yaygın bir ağa sahip şirket olarak, iletişim kurmanın zorluklarını da aşmış oluyoruz.

Çalışanlarımızın iş dışında birlikte vakit geçirebilecekleri bowling turnuvaları, piknik, yat gezileri, yılbaşı partileri ya da ay sonlarında merkez birimlerinde Cuma günleri son mesai saatlerinin vazgeçilmezi "Happy Hour" buluşmaları gibi etkinlikler şirket kültürümüzde büyük bir yere sahiptir.

Şirketlerin yakaladıkları başarıları sürdürebilmeleri için sürekli gelişmeleri gerektiği inancıyla bizler de tüm çalışmalarımızda olduğu gibi iç iletişim çalışmalarımızda da dünyayı takip etmeye çalışmaktayız. Bunun için kullandığımız yöntemlerin en verimlisi farklı firmalar ile yaptığımız "Benchmark" çalışmalarıdır.